راه مردم:

انتقاد دو مشترک

روزنامه راه مردم در شماره امروز خود انتقاد دو مشترک را در خصوص تبليغات بيش از حد ايرانسل به جاي ارائه خدمات مناسب و بلاتکليفي تعرفه پيام کوتاه درج کرده است .