شرکت مخابرات در تابلو اصلي بورس درج شد

برنا-هيات پذيرش اوراق بهادار روز شنبه شرکت مخابرات ايران را به عنوان چهارصد و چهل و هفتمين شرکت پذيرفته شده در بخش«پست و مخابرات»در فهرست نرخ‌هاي تابلوي اصلي بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج کرد.

به گزارش خبرنگار سرويس اقتصادي برنا، شرکت مخابرات ايران 24 تير 1387 در فهرست شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است.
براساس اين گزارش: عرضه‌ سهام شرکت مخابرات ايران پس از انجام تعهد سهامدار عمده‌ شرکت (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) مبني بر جبران خسارت ناشي از هرگونه دعاوي ديگري مربوط به دوره‌ قبل از تاريخ درج که اعلام نشده باشد و نيز پرداخت مابه‌التفاوت ماليات متعلقه پس از کسر ذخيره‌ ماليات و هرگونه کسري ذخاير احتمالي و ديگر بدهي‌هاي سنوات قبل تا تاريخ عرضه‌ اوليه سهام شرکت مخابرات ايران که افشا و اعلام نشده باشد.
گفتني است: به‌ دليل تاخير در تهيه صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده سال مالي منتهي به 29 اسفند 1386 شرکت مخابرات ايران، برگزاري مجمع عمومي ساليانه صاحبان سهام در مهلت قانوني ميسر نبوده و لذا با تأخير برگزار خواهد شد.
تاريخ برگزاري مجمع متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسيد.