مركز تحقيقات مخابرات ايران سوييچ سخت افزار به بحث نرم افزار مي سازد

ايلنا- توليد نرم افزارهاي ارزش افزوده و سرويسهاي مبتني بر سوييچ از بحث سخت افزار به بحث نرم افزار است كه طبق برنامه ريزي انجام شده حداقل دو سال آينده و طي برنامه 5 ساله پنجم انجام خواهد شد.

به گزارش ايلنا؛ دكتر غلام رضا داداش زاده رييس پژوهشكده فناوري ارتباطات مركز تحقيقات مخابرات ايران در گفتگو با خبرنگار ايلنا؛ يكي از فعاليتهاي مهم اين پژوهشكده را سوييچ از بحث سخت افزار به بحث نرم افزار دانست و افزود: مهمترين هدف ما توليد نرم افزارهاي ارزش افزوده و سرويسهاي مبتني بر آن است، اين روندي است كه تمام دنيا به سمت آن در حال حركت است و برنامه ريزي ما هم براي حداقل دو سال آينده و برنامه 5 ساله پنجم اين است كه يك جهش بزرگي در اين حوزه داشته باشيم.
داداش زاده به بحث استانداردها و آزمايشگاهها به عنوان يكي از سرفصلهاي مهم پژوهشكده فناوري ارتباطات اشاره كرد و گفت: بحث استانداردها و بحث حركت به سمت آزمايشگاههاي مجهز و تاييد نمونه يكي از مبحثهاي مهم و چالش برانگيز در كشورها است و همه كشورها به نحوي در اين حوزه درگير هستند و اين تنها محدود به ايران نمي شود. متاسفانه در برخي اوقات عدم وجود استانداردها و آزمايشگاههاي مجهز و تاييد تست باعث ورود جنسهاي بي كيفيت به كشور شده بود و شبكه ما را از نظر مديريت، امنيت و ساير مسايل مربوط به فناوري دچار اختلال و مشكلات كرده بود.
وي افزود: در راستاي رفع اين مشكلات موظف شديم از 3 سال قبل در حوزه فناوري ارتباطات 1500 استاندارد را در كل كشور تعريف كنيم كه به حمدالله با تشكيل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و همكاري با يكديگر توانستيم حوزه توليد و ورود كالاهاي فناوري اطلاعات را سامان دهي كنيم. همچنين در بحث بومي سازي استانداردها 750 مورد استاندارد در اولويت قرارگرفت و به زودي شاهد تدوين آنها خواهيم بود.
رئيس پژوهشكده فناوري ارتباطات گفت: پشتيباني تحقيقاتي ICT كشور در آزمايشگاهها يكي ديگر از حوزه هاي كاري مركز است كه در اين راستا 12 آزمايشگاهها تحقيقاتي و تخصصي را در سطح تاييد نمونه و در دانشگاهها داير كرديم، البته قسمت كوچكي از هزينه اين آزمايشگاهها از سوي مركز و بقيه از سوي سازمان پژوهشهاي استانها تامين مي شود.
وي اضافه كرد: اين آزمايشگاهها بسيار مجهز هستند و امكان سرويس دهي را در سطح بالاتر از تاييد نمونه را هم خواهند داشت. علاوه بر اين كه كليه سرويس هايي كه در سطح بين المللي مشخص شده اند را بايد به طور عمده در بخش خود ارائه كنند. يكي از وظايف اين آزمايشگاهها اين است كه بايد بتوانند فرآيندهاي كيفيت و يا گواهي نامه كيفيت خود را در اين آزمايشگاهها دريافت كنند به عبارتي اين آزمايشگاهها تنها براي انجام فعاليتهاي تحقيقاتي نيست بلكه قسمت عمده كار آنها اخذ صلاحيت كيفيت آزمايشگاه خود در مراجع بين المللي و ارتقا از سطح ملي به سطح منطقه اي است.
وي گفت: البته بحث ارتقاء منطقه اي اين آزمايشگاهها در فاز بعدي برنامه هاي مركز قرار گرفته است، ولي اميدواريم تا آخر سال جاري بخش عمده اي از اين آزمايشگاهها آماده سرويس دهي شوند و برخي از آنها را هم در سطح مركز داشته باشيم .
رييس پژوهشكده فناوري ارتباطات مركز تحقيقات مخابرات ايران اظهار داشت: در بحث تاييد تست شبكه، WDM ، RF و سيستم STH آزمايشگاههايي را در سطح مركز خواهيم داشت، البته واضح است كه مركز تحقيقات به عنوان بازوي تست سازمان تنظيم مقررات عمل خواهد كرد و بقيه بحثها مانند صدور گواهي كيفيت توسط اين سازمان انجام خواهد گرفت.
وي اظهار داشت: با برنامه ريزي هايي كه انجام داديم توفيقات بسيار مناسبي را در اين حوزه خواهيم داشت، همچنين كه ما اين حوزه را با نگاه 10 سال آينده ديديم و درصدد تجهيز 10 آزمايشگاه ديگر و ارتقا آزمايشگاه مركز هستيم.