مسوول گروههاي مطالعاتي APT :

ده موضوع از سوي کارشناسان ايراني در اجلاس APT مطرح شد

سيتنا-سياست هاي تشويقي وزارت ارتباطات ثمر بخش است ده سوال تحقيقاتي از سوي نيروهاي کارشناسي در شرکت ارتباطات زير ساخت، شرکت فناوري اطلاعات و شرکت مخابرات ايران در اجلاس گروههاي مطالعاتي APTمطرح شد.

دکتر صفوي مسوول گروههاي مطالعاتي APT ، در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار سيتنا اظهار داشت:
نيروهاي کارشناسي شرکت هاي تابعه ورارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در گروههاي مطالعاتي APT فعال عمل کردند.
وي افزود: انگيزه بالاي نيروهاي کارشناسي و حضورشان در چنين اجلاس هايي نشان از اهميتي دارد که به بخش هاي تحقيقاتي داده مي شود.
صفوي گفت: وزارت ارتباطات به منظور گسترش فعاليت هاي تحقيقاتي سياست هاي تشويقي در پيش گرفته که مي تواند ثمر بخش باشد.