رکود در بازار سيم کارت همچنان ادامه دارد

موبنا- منابع بازاري از تداوم رکود بازار سيم کارت هاي همراه اول خبر دادند.

“علي حيدري” يکي از فروشندگان سيم کارت در اين باره گفت: به دليل عدم ايجاد شرايط خاص در بازار سيم کارت هاي همراه اول، همچنان بازار اين نوع سيم کارت ها در رکود به سر مي برد.
وي افزود:از مهمترين دلايلي که باعث رکود بازار شده است مي توان به ورود سيم کارت هاي 150 هزار توماني به بازار اشاره کرد.
اين فروشنده خاطر نشان کرد: سيم کارت هاي همراه اول همچنان بدون تغيير قيمت نسبت به روزهاي گذشته در بازار عرضه مي شود.
سيم کارت کارکرده کديک تا سقف پنج ميليون و 900 هزار ريال،   و سيم کارت صفر کدهاي دو و سه به بهاي پنج ميليون و 800 هزار ريال و پنج ميليون و 200 هزار ريال به فروش مي رود.
در همين حال سيم کارت کارکرده کدهاي دو و سه به ترتيب به بهاي چهار ميليون و 500 هزار ريال و سه ميليون و 500 هزار ريال فروخته مي شود.
همچنين سيم کارت صفر کدهاي چهار، پنج،شش، هفت و هشت به ترتيب با قيمت سه ميليون و 650 هزار ريال، سه ميليون و 600 هزار ريال،سه ميليون و 400 هزار ريال، سه ميليون و 350 هزار ريال و سه ميليون و 50 هزار ريال در پنج منطقه تهران معامله مي شود.
سيم کارت کارکرده کدهاي فوق نيز با بهاي دو ميليون و 800 هزار ريال، دو ميليون و 900هزار ريال، دو ميليون و 600 هزار ريال، دو ميليون و 550 هزار ريال و دو ميليون و 450هزار ريال در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
سيم کارت اعتباري همراه اول نيز تا سقف 350 هزار ريال به فروش مي رسد.
اپراتور اول هم اکنون بالغ بر 26  ميليون مشترک دارد که از اين ميزان 10 ميليون متعلق به سيم کارت اعتباري اين اپراتور است.
129/14