معاون وزير ICT خبر داد:

تعيين زمان فراخوان مزايده‌ي اپراتور سوم تلفن همراه

ايسنا-معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات از اعلام فراخوان مزايده‌ي اپراتور سوم تلفن همراه تا چند روز آينده خبر داد.

كمال محامدپور در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب اظهار كرد: روز دقيق اعلام اين فراخوان،‌ روز دوشنبه (31 تيرماه) در جلسه‌ي شوراي راهبري اپراتور سوم تلفن همراه كه زيرنظر وزير ارتباطات است، تعيين خواهد شد.
او با بيان اين‌كه تا به حال چهار پيشنهاد از طرف چهار شركت‌هاي خارجي به منظور مشاور خارجي اين اپراتور داده شده است، تصريح كرد: پيشنهادها در جلسه‌ي روز دوشنبه بررسي شده و با توجه به مشخصات و شرايطي كه عنوان شده است اين مشاور انتخاب مي‌شود.
معاون وزير ارتباطات خاطر نشان كرد:‌ پيش از اين در كميسيون تنظيم مقررات يكسري الزامات براي علاقه‌مندان حضور در اين مزايده به تصويب رسيد كه بر اين اساس حداقل پنج درصد سهام شخص حقوقي متقاضي بايد به يك اپراتور خارجي با حداقل پنج ميليون مشترك در ديگر كشورها باشد.