اير سل فناوري LTEرا براي خطوط هوايي به کار مي گيرد

موبنا-اير سل تهيه کننده سرويس هاي ارتباطي برا ي خطوط هوايي اعلام کرد که فناوري LTE را براي پشتيباني ازسرويس هاي پهن باند تلفن همراه خطوط هوايي ارايه مي دهد.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”،اير سل اعلام کرد در نظر دارد از اين فناوري براي ارايه فناوري هاي نسل آينده چون سرويس هاي تلويزيوني و بازي هاي چند نفره که مورد درخواست کاربران است ،استفاده کند.
از فناوري LTEدر مرحله اول به منظور پشتيباني از راهکارهاي اينترنتي پهن باند تلفن همراه در پرواز استفاده خواهد شد.
“جوکروز”مدير فني ايرسل با بيان اينکه ،هم اکنون فناوري نسل چهارم در حال رشد و نمو است، اعلام کرد که مسافران تمايل دارند در مسافرت هاي هوايي  به همان سرويس هاي پهن باند تلفن همراه که در زمين استفاده مي کنند،  دسترسي داشته باشند.
وي افزود:اين فناوري مي تواند علاوه بر برآوردن نيازهاي کاربران، به پرسنل و خلبان هواپيما نيز در افزايش کارايي و قابليت بخش هاي مختلف پرواز کمک شاياني کند.
اير سل ارايه دهنده سرويس ها ي ارتباطي آمريکا يي است که در سال 1991ميلادي تاسيس شد.فعاليت اصلي اين شرکت توسعه فناوري هاي پهن باند هم براي بخش هاي خصوصي و هم شرکت ها ي هواپيمايي است.
اير سل تنها شرکت آمريکايي است که از طرف FCC وFAA براي ارايه فناوري تلفن همراه در خطوط پرواز اجاره شده است.
134/ 14