مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت تاكيد كرد:

ايسنا - كاهش كيفيت خطوط به ازاي هر قطعي در فيبر نوري افزايش 48 درصدي ظرفيت كانال‌هاي فعال بين شهري

مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت تاكيد كرد كه به ازاي هر قطعي در مسير فيبر نوري و اتصال مجدد، كيفيت خطوط كاهش مي‌يابد و اين كار تاثير منفي برروي شبكه‌ي ارتباطي خواهد گذاشت.
محمدباقر ظهوري‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،اظهار كرد: در صورت تكرار و بعد از چند قطعي در يك مسير، اين مسير بازسازي و تغيير مي‌كند به اين معني كه اگر اين قطعي به مدت چهار بار اتفاق بيفتد مسير بايد تغيير كرده و يا بازسازي شود.
او با بيان اين كه در سال جاري و با اقدامات صورت گرفته تعداد قطعي افزايش اما مدت زمان اين قطعي‌ها كاهش يافته است گفت: با توجه به تدوين آيين‌نامه و دستورالعمل جديد كه قرار است در سال جاري عملياتي شود، هزينه‌هاي خسارت قطعي افزايش مي‌يابد كه اين خود به كاهش قطعي‌ها بسيار كمك مي‌كند.
به گفته‌ي وي حجم قطعي فيبر نوري طي يك سال گذشته حدود 17 درصد كاهش يافته و ظرفيت كانال‌هاي فعال بين شهري در يك سال گذشته بيش از 48 درصد افزايش يافته است.
بنا بر اعلام استان‌هاي تهران، مازندان، سمنان، همدان و هرمزگان بيش‌ترين سهم را در كاهش قطعي‌هاي شبكه‌ي زيرساخت دارند.