فردا؛

پروانه اپراتور سوم تلفن همراه به جمع بندي نهايي مي رسد

موبنا- کميسيون تنظيم مقررات،فردا اسناد مزايده اپراتور سوم تلفن همراه را بررسي کرده و به جمع بندي نهايي مي رساند.

به گزارش خبرنگار موبنا با تصويب برخي مواد پروانه اپراتور سوم در كميسيون تنظيم مقررات، فراخوان بهره بردار سوم تلفن همراه کشور، اعلام عمومي خواهد شد.
حق امتياز اوليه پروژه اپراتور سوم تلفن همراه از جمله مواردي است که فردا در کميسيون تنظيم مقررات نهايي مي شود.
طبق پيشنهاد كارشناسان اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU ) براي ايجاد انگيزه بيش‌تر ورود اپراتورهاي مخابراتي در اين رقابت، حق‌الامتياز اوليه برنده مزايده اپراتور سوم که پيش از اين مبلغ 500 ميليون يورو در نظر گرفته شده بود به 300 ميليون يورو تعديل خواهد شد.
در جلسات گذشته كميسيون تنظيم مقررات نيز الزاماتي براي متقاضيان حضور در مزايده اپراتور سوم تلفن همراه به تصويب رسيد که بر اساس آن حداقل پنج درصد سهام شخص حقوقي متقاضي ‌بايد به يک اپراتور خارجي با حداقل پنج ميليون مشترك در ساير كشورها متعلق باشد.
در زمان حاضر مسئولان وزارت ارتباطات به منظور انتخاب مشاور خارجي اجراي اين مزايده، مشغول بررسي هاي لازم هستند.
مقامات وزارت ارتباطات اعلام فراخوان مزايده اپراتور سوم تلفن همراه را تابستان جاري وعده داده اند.
پيش از اين نيز گفته شده بود كه برنده مزايده اپراتور سوم مهرماه سال آينده مي تواند فعاليت خود را آغاز كند.
سهم اپراتور سوم از بازار تلفن همراه ايران طي 15 سال، 15 ميليون مشترک درنظرگرفته شده است.
اپراتور سوم تلفن همراه کشور قرار است خدمات مبتني بر نسل سوم شبکه هاي مخابراتي را ارائه کند.
هم اکنون اپراتورهاي مطرح مخابراتي از 15 کشور جهان تمايل خود را براي حضور در مزايده اپراتور سوم اعلام کرده اند.
بنابر اعلام، برخي کشورهاي حوزه خليج فارس، روسيه، هند، اندونزي، چين، انگلستان، مالزي و کره براي حضور در مزايده اپراتور سوم نسبت به ساير کشور ها فعال تر هستند.
به گفته يک مقام مسئول اپراتور سوم،بالغ بر 3 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز خواهد بود.
128/13