فناوري GSM بدترين شرايط را در 15 سال گذشته در اروپا سپري مي کند

موبنا-تازه ترين بررسي ها نشان مي دهد که فصل اول 2008 ميلادي در اروپا براي فناوري GSMدر مقايسه با 15 سال گذشته بدترين فصل از لحاظ رشد تعداد کاربر بوده است.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”،بر اساس اين بررسي ها  در فصل اول سال جاري ميلادي  380هزار کاربر جديد به شبکه ارتباطي GSMاضافه شده است در حالي که تعداد کاربران اضافه شده در چهار فصل گذشته به طور ميانگين 10ميليون نفر بوده اين آمار نشان دهنده درصد بسيار پايين کاربران اضافه شده در فصل اول است.
در يک بررسي اجمالي ازبزرگ ترين  بازارهاي  ارتباطي اروپا نشان مي دهد که کشورهايي همچون ايتاليا،اسپانيا،انگليس و فرانسه نيز دراين فصل حدود يک ميليون کاربرGSM خود را از دست داده اند.
اين گزارش در ادامه آورده است : وضعيت در بازار هاي اروپايي کوچک تر  چون لهستان،جمهوري چک و بلغارستان نيز به همين منوال بوده است.
اين گزارش در حالي منتشر شد که آلمان و ترکيه در فصل اول 2008 ميلادي با افزايش تعداد کاربر روبرو بوده اند.
اين آمارها نشان مي دهد که جذب کاربران فناوري  GSM بر خلاف فناوري W-CDMA بوده است بطوري که در مدت مشابه 9ميليون و 100هزار کاربر به اين بخش از فناوري تلفن همراه اضافه شده اند که سومين رکورد رشد تعداد کاربربراي اين فناوري  به شمارمي آيد.
دو رکورد ديگر متعلق به فصل سوم و چهارم سال گذشته ميلادي با جذب 9ميليون و 240هزار و 10ميليون و990هزار کاربر بوده است.
134/ 14