انجام مطالعه‌ تطبيقي خصوصي‌سازي مخابرات در شش کشور

ايتنا- به منظور اجراي هرچه بهتر خصوصي‌سازي در شرکت مخابرات ايران، چگونگي فرآيند انجام اين کار در شش کشور منتخب دنيا، مورد مطالعه قرار گرفته است.

به گزارش ايتنا عبدخضر کامراني – معاون ارتباطات و برنامه‌ريزي و نايب رييس شوراي اجراي سياست‌گذاري اصل 44 در وزارت ارتباطات – با بيان اين مطلب اظهار كرد: آمريکا، انگليس، مالزي،‌ ترکيه و بلغارستان از جمله کشورهايي هستند که در موضوعات مختلف مرتبط با خصوصي‌سازي مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.
وي افزود: پروانه‌ها، زمان،‌ نوع،‌ روند چگونگي واگذاري و مدت زمان واگذاري نيز از جمله موضوعاتي بوده‌اند که در اين حوزه مورد بررسي قرار گرفته‌اند. معاون ارتباطات و برنامه‌ريزي درخصوص تلاش‌هاي صورت گرفته براي خصوصي‌سازي در مخابرات تصريح کرد: جلسات کارشناسي پيوسته در کليه معاونت‌ها به منظور تبيين چگونگي اجراي بند «ج» سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در بخش ICT از 19 تيرماه سال 85 آغاز شد.
او ادامه داد: در همين راستا، بررسي و مطالعه تطبيقي در زمينه آزادسازي و خصوصي‌سازي مخابرات در چند کشور منتخب توسعه يافته و در حال توسعه صورت گرفت. کامراني گفت: آيين‌نامه شوراي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در 19 شهريورماه 85 تدوين، 27 مهرماه همان سال تصويب و پس از دو هفته از زمان تصويب، ابلاغ شد.
وي خاطرنشان کرد: ‌براساس اين آيين‌نامه و به منظور انجام فعاليت‌هاي راهبردي خصوصي‌سازي در حوزه ICT يک شورا، يک کميسيون اصلي و دو کميسيون تخصصي پست و مخابرات تشکيل شد. او تاکيد کرد: از 16 آذرماه سال 85،‌ مطالعه بررسي تهيه و تدوين پيش‌نويس پيشنهادي تصويب‌نامه هيات وزيران در خصوص چارچوب کلي نحوه واگذاري شرکت‌هاي قابل واگذاري با تشکيل جلسات مشترک در سازمان خصوصي‌سازي آغاز شد که اين چارچوب، هشتم اسفندماه همان سال به تصويب هيات وزيران رسيد.
نايب رييس شوراي اجراي سياست‌گذاري اصل 44 در وزارت ارتباطات اظهار كرد: در راستاي اجرايي کردن مصوبه دولت و عملياتي کردن سياست‌هاي کلي، 10 جلسه شوراي سياست‌گذاري در بخش ICT تشکيل و 108 موضوع، تقسيم کار و تعيين مسوول اقدام، به تصويب رسيد. وي افزود: طي جلسات کارشناسي مستمر و مشترک با هيات عالي واگذاري، 23 اسفندماه سال 85، واگذاري مخابرات در هيات عالي واگذاري تصويب و حدو يک سال بعد، پذيرش اوليه شرکت مخابرات در بورس اوراق بهادار صورت گرفت.