پروانه‌ فعاليت شركت سهامي مخابرات ايران رسما ابلاغ شد

500 ميليارد تومان باقيمانده پروانه مخابرات طي 4 سال به دولت پرداخت مي شود

فارس- بر اساس مصوبه دولت شركت مخابرات موظف شد مبلغ نزديك به 500 ميليارد تومان باقيمانده از ارزش پروانه اين شركت را را طي چهار سال و در چهار قسط به سازمان تنظيم مقررات بپردازد.

 صابر فيضي مديرعامل شركت سهامي مخابرات ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس اظهار داشت: سازمان رگولاتوري ارزش پروانه شركت مخابرات را براي 21 ميليون و 300 هزار مشترك تلفن‌همراه و 23 ميليون و 500 هزار مشترك تلفن ثابت قبل از صدور پروانه جمعا 7 هزار و 566 ميليارد ريال تعيين كرده است.
وي افزود: در پروانه شركت مخابرات به اين موضوع اشاره شده است كه با توجه به دولتي بودن شركت مخابرات دارنده پروانه در زمان صدور پروانه و پرداخت‌هاي گذشته شركت به دولت، اين مبلغ از شركت مخابرات گرفته نمي‌شود.
وي گفت: در بخش ديگري از پروانه، براي اداره و توسعه شبكه شامل 16 ميليون و 700 هزار مشترك تلفن همراه و 6 ميليون و 500 هزار مشترك تلفن ثابت و شبكه ارتباط داده‌ها و خطوط انتقال مبلغ 4 هزار و 903 ميليارد ريال بايد در زمان صدور پروانه توسط متقاضي پرداخت شود.
روز گذشته طي جلسه اي پروانه‌ فعاليت شركت مخابرات ايران (اپراتور اول) رسما توسط رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران ابلاغ شد.