رييس کنسرسيوم توليد تجهيزات ارتباطات سيار :

تست ميداني بر روي فرکانس هاي راديويي 23 و 38 رو به اتمام است

سيتنا-بحث طراحي و اجراي تست ميداني بر روي فرکانس هاي راديويي 23 و 38 در حال پايان است و بر روي شبکه ي فعالي در تهران نصب شده است.

رييس کنسرسيوم توليد شش ميليون تجهيزات شبکه ارتباطات سيار در گفت و گو با مهندس کبيري رهني اعلام کرد: تاييديه فرکانس راديويي 18 دريافت شده و در حال تست است .
مهندس منصور کبيري رهني افزود: مراحل نصب راديويي فرکانس 18 به اتمام رسيده و تست هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي آن نيز انجام شده است.
وي ادامه داد: در حال حاضر در منطقه اي از ورامين راديو فرکانس 18 نصب شده و مراحل تست ميداني خود را که در مراحل پاياني است؛ را سپري مي کند.
وي با بيان اين مطلب که توليدات مرتبط با راديو فرکانس 38 بعد از راديو فرکانس 23 آغاز مي شود، خاطر نشان کرد: پس از به اتمام رسيدن مراحل تست ميداني، تاييد يه نهايي بعد از ارائه گزارش آن به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صادر مي شود و پس از آن براي توليد انبوه آماده مي شود.
وي گفت: توليد انبوه راديو متناسب با انتن هاي BTSصورت مي گيرد گفت: BTS هايي که طراحي و توليد شده در حال نصب است و بعد از يک فاصله زماني راديوها بايد مورد استفاده قرار بگيرند.
کبيري با اعلام اين خبر که همه ي اين اقدامات در استان هاي جنوبي انجام مي گيرد؛
در پايان خاطر نشان کرد : گزارش هاي تست الکترونيکي و ميداني به اين سازمان ارسال مي شود و استاندارد بودن توليدات توسط سازمان مورد بررسي قرار مي گيرد.