توسعه در 11 مركز مخابراتي تهران

موبنا – عمليات كابل برگردان با هدف توسعه در مراكز مخابرات نهري، شهيد تند‌گويان امامت، جماران، پيام نور، شهيد حكمت شعار، شهيد سعادتمند، سيدالشهدا (ع)، شهيد خوشقدم، شهيد اكبري، وليعصر (عج) ازامروزآغاز مي‌شود.

 به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، با اجراي عمليات مذكور ارتباط تلفني مشتركان در مركز مخابرات مرحوم نهري با پيش‌شماره‌هاي 8868 الي 8869 در محدوده خيابان فرهنگ، 24، 34 و علامه طباطبايي با مشکل مواجه است.
در مركز مخابرات شهيد تندگويان با پيش‌شماره‌هاي 2250 الي 2253، 2230 الي 2233، 2630 در محدوده خيابان شهيد محمدي (ريحاني)، خيابان صبا غربي به شرقي، عبدي و عبداللهي  با اختلالاتي همراه است.
 در مركزمخابرات امامت با پيش‌شماره‌هاي 7740 الي 7743، 7746 الي 7748، 7716، 77980 الي 77985 در محدوده كوچه شهيد اله وردي، سعيدي زاده، كريمشاهيان و مقداد  با مشکل همراه است.
مركز مخابرات جماران با پيش شماره‌هاي 2613، 2280 الي 2283، 2228 و 2229 در محدوده خيابان صبوري، 15 شرقي و صادقين، در مركز مخابرات پيام نور با پيش‌شماره‌هاي 4440 الي 4449، 4460، 4461 در محدوده بلوار 35 متري گلستان، همت، ايران زمين جنوب و بلوار سردار جنگل، 22 بهمن، لادن، مالك اشتر و شهيد ابراهيم حداكثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
همچنين در مركز مخابرات شهيد حكمت شعار با پيش‌شماره‌هاي 7718 الي 7722، 7727، 7749، 7780، 7789، 7744 و 7745 در محدوده خيابان چوپاني، نظري، عقاري طباخ شهري،با مشکل مواجه است.
 در مركز مخابرات شهيد سعادتمند با پيش‌شماره‌هاي 4420 الي 4427 در محدوده سازمان آب، هفتم، شهيد اندرزگو و ياورنژاد، و در مركز مخابرات سيد الشهدا (ع) پيش‌شماره‌هاي 5513، الي 5514، 5570 الي 5579 در محدوده خيابان كميل، محبوب مجاز، بزرگراه نواب و كانون سلمان اختلالاتي وجود دارد.
مركز مخابرات شهيد خوشقدم با پيش‌شماره‌هاي 5582 الي 5586 در محدوده كوچه پدرام، رسول بسته‌اي، صمدي و ماهان، در مركز مخابرات شهيد اكبري با پيش‌شماره‌هاي 7732 الي 7735، 7739، 7796، 7778، 7779 در محدوده خيابان امين، احسان، شريف، شهيد صحرانورد با مشکل همراه است.
 مركز مخابرات وليعصر (عج) با پيش‌شماره‌هاي 7750 تلي 7753، 7760 تلي 7765 در خيابان (قحرآباد)، خيابان قائن، بهارستان و پارك امين‌الدوله حداكثر با مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
117/14