پروانه اپراتور اول بطور رسمي ابلاغ شد

موبنا- معاونت وزارت ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات، در حلسه اي رسمي پروانه فعاليت شركت مخابرات ايران (اپراتور اول) را به هيات مديره اين شركت ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار موبنا ، به نقل از دفتر رياست و روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ، ” وفا غفاريان ” رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران ضمن تشكر از تلاش هاي سازمان تنظيم مقررات ابراز اميدواري كرد با ابلاغ اين پروانه، خصوصي سازي بخش مخابرات با سرعت بيشتري صورت پذيرد.
محمود خسروي معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات نيز تهيه و ابلاغ پروانه فعاليت اپراتور اول را نتيجه تلاش هاي شبانه روزي همكاران سازمان تنظيم مقررات دانست و براي شركت مخابرات ايران آرزوي توفيق و موفقيت كرد.
117/14