استفاده از قابليت‌هاي توليدي شركت‌هاي داخلي براي اپراتور سوم تلفن همراه

ايسنا - به گفته‌ي رييس هيات عامل كنسرسيوم مخابرات كشور با توجه به ركودي كه در توليد تجهيزات مخابرات در كشور به وجود آمده براي حفظ اشتغال نيروهاي متخصص از حضور آن‌ها و قابليت‌هاي توليدي شركت‌هاي عضو كنسرسيوم براي اپراتور سوم استفاده خواهيم كرد.

كامران مجدمنش در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در حال انجام مذاكرات با طرف‌هاي خارجي هستيم و پس از انتشار اسناد قيمت‌هاي خود را آماده مي‌كنيم و به محض دريافت اين اسناد پيشنهاداتمان را ارايه خواهيم كرد.
وي با بيان اين كه كنسرسيوم از 52 شركت كه همگي نيز عضو سنديكاي صنعت مخابرات هستند، تشكيل شده تصريح كرد: بعد از انتشار اسناد و خريداري آن‌ها مطابق با شرايط، اسناد و پيشنهاداتمان را در قالب كنسرسيوم ارايه خواهيم داد كه اين پيشنهادات شامل پيشنهادات فني، اجرايي و مالي است.
رييس هيات عامل كنسرسيوم مخابرات كشور با بيان اينكه مجري در حال گرفتن مشاور است كه اين مشاوربراي ارزيابي پيشنهادات كمك مي‌كند گفت: تا زماني كه مشاور انتخاب نشود به نظر نمي‌رسد اسناد مزايده اپراتور سوم تلفن همراه منتشر شود اما آن‌طور كه ما پيش‌بيني مي‌كنيم اسناد مذكور تا دوهفته‌ي آينده منتشر مي‌شود.
به گفته‌ي او با توجه به شرايط جديدي كه توسط مسوولان ذي‌ربط اعلام شده، وضعيت بهتري براي حضور بهتر خارجي‌ها و كنسرسيوم در مزايده فراهم شده است.