پروانه اپراتور اول بطور رسمي ابلاغ شد

فارس- پروانه فعاليت شركت مخابرات ايران (اپراتور اول) رسما" طي جلسه اي توسط خسروي معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان تنظيم مقررات به غفاريان رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران ابلاغ شد.

به گزارش فارس به نقل از دفتر رياست و روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در اين مراسم وفا غفاريان ضمن تشكر از تلاش هاي سازمان تنظيم مقررات ابراز اميدواري كرد با ابلاغ پروانه، خصوصي سازي بخش مخابرات با سرعت بيشتري صورت پذيرد.
محمود خسروي رئيس سازمان تنظيم مقررات نيز در اين مراسم تهيه و ابلاغ پروانه فعاليت اپراتور اول را نتيجه تلاش هاي شبانه روزي همكاران سازمان تنظيم مقررات دانست و براي شركت مخابرات ايران آرزوي توفيق و موفقيت كرد.