• يک سال پيش

روز 27 تيرماه 1386

شوراي واژه‌گزيني زبان و ادب فارسي واژه‌ "پيام كوتاه" و صورت اختصاري آن "پيامك" را در برابر "ا‌س‌ام‌اس" به‌تصويب رساند.

فرهنگستان زبان و ادب فارسي، واژه‌ي “اس‌ام‌اس” را  که در دستور كار گروه واژه‌گزيني تخصصي مخابرات قرار داده بود،همراه با پيشنهادهاي رسيده،در خردادماه سال گذشته، در جلسه‌ شوراي واژه‌گزيني طرح و  پيشنهادهاي متخصصان همراه با نظرات مردم را  به شرح زير اعلام کرد:
پيشنهاد اول: پيام،كه به‌نظر عده‌اي، ذاتا كوتاه است و نيازي به ذكر كلمه‌ “كوتاه” در كنار آن نيست.
 پيشنهاد دوم:پيام كوتاه ،ترجمه‌ تحت‌اللفظي  short message
 پيشنهاد سوم: پيامك، پيام + پسوند “ـك” تصغير
پيشنهاد چهارم: پيامه، پيام + پسوند “ـه” اسم‌ساز
 پيشنهاد پنجم: پك ،سر واژه يا حروف اول پيام كوتاه
پيشنهاد ششم: پكاف ،حرف “پ” اول پيام و تلفظ حرف “ك” در الفباي فارسي
اما پس از بحث و بررسي در شوراي واژه‌گزيني زبان و ادب فارسي، ‌در نهايت “پيام كوتاه” و صورت اختصاري آن “پيامك” به‌تصويب رسيد و توصيه شد تا علاقه‌مندان به زبان فارسي با به‌كار بردن “پيام كوتاه” يا “پيامك” به‌جاي “اس‌ام‌اس” سبب رواج آن‌ها در زبان فارسي شوند.
• يک سال بعد
وزارت ارتباطات روز اول تير ماه سال 87 ، يک نام ديگر  به مجموعه شش نام پيشنهادي پيام کوتاه تلفن همراه اضافه کرد و طي بخشنامه اي به تمام کارکنان خود اعلام کرد که از اين پس به جاي واژه نامأنوس و غريب پيامک، از واژه دوست داشتني و لذت بخش ” پولسازک ” استفاده کنند؛ که در همين راستا نيز تعرفه اين سرويس از 142 ريال به 222 ريال افزايش يافت !
منابع آگاه مي گويند ، علت افزايش نرخ پيامک – ببخشيد ” پولسازک ” اين است که مردم  هربار که قبض تلفن همراه را دريافت مي کنند ، يادشان بيفتد که نام اين سرويس پولسازک است نه پيامک يا هر چيز ديگر !
• باز هم يک سال پيش
روز 27 تيرماه 1386
 صابر فيضي – مدير عامل شركت مخابرات ايران از تقاضاي خريد سهام‌ شرکت مخابرات ايران توسط سهامداران اپراتورهاي مخابراتي اروپا، آسيا و خاورميانه خبر داد.
• و بازهم يک سال بعد
روز 27 تير ماه 1387
متقاضيان خريد سهام شرکت مخابرات ايران که از يک سال پيش تا کنون در صف خريد سهام اين بچه غول مخابراتي ايستاده اند، طي نامه اي سرگشاده از  مديران شرکت مخابرات ايران خواستند که سهام اين شرکت را يکي بفروشند که به همه برسد!
يک متقاضي سهام مخابرات ايران که از سال پيش پشت در مخابرات خيمه زده  و از علف هايي که زير پايش سبز شده ارتزاق مي کند، به خبرنگار ما گفت : ” اگر به من سهام نفروشند خودم را از بالاي برج همراه پرت مي کنم پايين !
وي خودکشي از بام برج همراه را براي يک اپراتور ناقابل اروپايي افتخاري بزرگ دانست و گفت: روس ها جر زني کرده اند و با تاسيس دفتر خود در تهران سعي در پارتي بازي دارند .
15/13