آينه نت :

خوب ، بد ، زشت پيام رسان فارسي

هفته نامه جديد الانتشار آيين نت در شماره اين هفته خود گزارشي با عنوان " خوب ، بد ، زشت پيام رسان فارسي " را به قلم شيما حکيمي منتشر کرده که دراين مطلب به بحث به کارگيري نرم افزار پيام رسان فارسي همراه اول و مشکلات استفاده از اين نرم افزار اشاره شده است .