بيش از 50 ميليون خط تلفن ثابت و سيار درکشور ايجاد شده است

ايرنا- بررسي وضعيت ارتباطات تلفني ( ثابت و سيار) در کشور نشان مي دهد که تاکنون در مجموع بيش از 50 ميليون خط تلفن ثابت و سيار در کشور ايجاد شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، نشريه “برنامه ” چاپ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس جمهوري در شماره امروز خود نوشت: بر اساس آمار تا پايان ارديبهشت ماه امسال 24 ميليون خط تلفن ثابت و 5/26 ميليون تلفن همراه توسط بخش دولتي در کشور ايجاد شده است.
بر اساس نوشته نشريه برنامه براي نخستين بار در سال 2002 ميلادي تعداد تلفن هاي همراه از ثابت در سطج جهان بيشتر شد. در ايران نيز تعداد تلفن هاي همراه 5/2 ميليون خط از تلفن ثابت بيشتر شده که از اين تعداد بيش از يک ميليون خط آن در استان تهران داير است.
شرکت خصوصي ايرانسل حدود 11 ميليون ، شرکت مجتمع صنعتي رفسنجان (تاليا) حدود 580 هزار ، شرکت مشارکتي اصفهان حدود 34 هزار و شرکت توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات کيش حدود 12 هزار خط تلفن همراه ايجاد کرده اند.
نشريه برنامه در ادامه نوشت: به اين ترتيب در حال حاضر حدود 6/11 ميليون خط تلفن همراه توسط بخش خصوصي در کشور ايجاد شده که با احتساب 5/26 ميليون خط دولتي در مجموع حدود 38 ميليون خط تلفن همراه در کشور داير شده است که ضريب نفوذي معادل 54 درصد را توليد مي کند. اين ضريب نفوذ بيش از اهداف برنامه چهارم توسعه است. طبق سند توسعه بخش، بايد اين رقم تا پايان برنامه به ضريب نفوذ 50 درصد برسد.
همچنين تعداد 24 ميليون خط تلفن ثابت ضريب نفوذي معادل 34 درصد را تضمين مي کند. طبق سند توسعه بخش ، بايد تا پايان برنامه ، يا ضريب نفوذ تلفن ثابت به 50 درصد برسد يا واگذاري به روز شود.
در مجموع ضريب نفوذ کل ( اعم از تلفن ثابت و همراه ) معادل 88 درصد است که اهداف قانون برنامه را محقق کرده است.
اين گزارش حاکيست: با توجه به جمعيت و نياز مردم به خدمات تلفن همراه ، فعاليت اپراتور سوم تلفن همراه نيز در برنامه پيش بيني شده است. بر اساس مطالعات سازمان هاي ذيربط، اپراتور سوم تلفن همراه مانند اپراتور دوم حدود 15 ميليون مشترک خواهد داشت و براي مدت 15 سال در سراسر کشور اجازه فعاليت دارد.
بر اساس اين گزارش: تلفن ثابت براي نخستين بار در سال 1269 هجري خورشيدي يعني حدود 14 سال پس از اختراع تلفن ( در سال 1876 ميلادي) در تهران بين دو ايستگاه ماشين دودي و شهرري راه اندازي شد و اين ، آغاز ورود فناوري ارتباطات به کشور بود.
همچنين خدمات تلفن همراه براي نخستين بار در سال 1373 و توسط شرکت دولتي مخابرات ايران به مردم عرضه شد.