اقتصاد پويا:

هزينه هايي که همچنان بر روي قبوض تلفن همراه اعمال مي شود

روزنامه اقتصاد پويا در شماره امروز خود گزارشي با عنوان " هزينه هايي که همچنان بر روي قبوض تلفن همراه اعمال مي شود " را به قلم مرجان محمدي منتشر کرده که در اين مطلب به بررسي وعده هاي محقق نشده مخابرات از جمله حذف هزينه پيامک هاي به مقصد نرسيده پرداخته شده است .