اقتصاد پويا:

هياهو براي سهام مخابرات

روزنامه اقتصاد پويا در شماره امروز خود گزارش ديگري با عنوان " هياهو براي سهام مخابرات " را منتشر کرده که دراين مطلب به بحث روند واگذاري سهام مخابرات ، تبليغات گسترده آن و اظهارات مسوولان دراين خصوص پرداخته شده است .