آينه نت :

بعضي ها SMS بازند

هفته نامه جديد الانتشار آيين نت در شماره اين هفته خود کاريکاتوري با عنوان "بعضي ها SMS بازند" را بصورت طنز به تصوير کشيد که وابستگي مردم به تلفن همراه و برنامه sms فارسي همراه اول را سوژه خود قرار داده.