خراسان:

انتقاد يک مشترک و فروشنده سيم کارت

روزنامه خراسان در شماره امروز خود انتقاد يک نماينده اصلي فروش سيم کارت هاي ايرانسل را در خصوص وعده هاي بي اساس اين اپراتور منتشر کرده است . اين روزنامه همچنين انتقاد مشترک ديگري را در خصوص خدمات بسيار ضعيف ايرانسل از جمله ضعف در آنتن دهي اين سيم کارت ها درج کرده است .