عصر ارتباط:

احتمال رياست يک مخابراتي

هفته نامه عصر ارتباط در شماره امروز خود خبري با عنوان " احتمال رياست يک مخابراتي " را منتشر کرده که دراين مطلب آمده است مدير عامل پيشين شرکت مخابرات استان آذربايجان غربي مهمترين گزينه براي رياست کميته مخابرات مجلس است . اين خبر در شماره امروز روزنامه حيات نو نيز منعکس شده است .