تا پايان خردادماه سال جاري؛

تعداد BTS هاي همراه اول به 15 هزار و 520 دستگاه رسيد

موبنا – تعداد BTS هاي همراه اول تا پايان خردادماه سال جاري در سراسر کشور به 15هزار و520 دستگاه رسيد.

به گزارش خبرنگار موبنا ، تعداد اين آنتن ها تا پايان شهريور سال 84  ، پنج هزار و 394 دستگاه بوده است.
بر اساس آخرين آمار شرکت مخابرات ايران، دايري تلفن همراه تا پايان خرداد ماه   سال جاري به 26 ميليون و 525 هزار و 16 خط رسيده که در مقايسه با  شهريور ماه سال 84 ، 19 ميليون و 561 هزار و 882 خط  افزايش يافته است.
در زمان حاضر شهرهاي تحت پوشش تلفن همراه به يکهزار و 55 شهر در سطح کشور رسيده است.
همچنين اپراتور اول تلفن همراه کشور داراي ضريب نفوذ  45/36 درصد است و اين در حالي است که ضريب نفوذ اين اپراتور تا  پايان  شهريور ماه سال 84  بالغ بر  29/10 درصد بوده است.
89 هزار کيلومتر از جاده هاي کشور تحت پوشش همراه اول قراردارد که تا پايان نيمه اول سال 84، اين رقم 26 هزار کيلومتر بوده است.
117/14