مطالعه تطبيقي خصوصي‌سازي مخابرات در 6 کشور منتخب

برنا-نايب رئيس شوراي اجراي سياست‌گذاري اصل 44 در وزارت ارتباطات خبر داد:به منظور اجراي هر چه بهتر خصوصي‌سازي در شرکت مخابرات ايران، چگونگي فرآيند انجام اين کار در شش کشور منتخب دنيا، مورد مطالعه قرار گرفته است.

به گزارش سرويس دانش و فن آوري برنا، “عبد خضر کامراني” معاون ارتباطات و برنامه‌ريزي و نايب رئيس شوراي اجراي سياست‌گذاري اصل 44 در وزارت ارتباطات ضمن بيان مطالب فوق اظهار داشت: آمريکا، انگليس، مالزي، ‌ترکيه و بلغارستان از جمله کشورهايي هستند که در موضوعات مختلف مرتبط با خصوصي‌سازي مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. 
 وي افزود: پروانه‌ها، زمان،‌ نوع، ‌روند چگونگي واگذاري و مدت زمان واگذاري نيز از جمله موضوعاتي بوده‌اند که در اين حوزه مورد بررسي قرار گرفته‌اند. 
 معاون ارتباطات و برنامه‌ريزي در خصوص تلاش‌هاي صورت گرفته براي خصوصي‌سازي در مخابرات تصريح کرد: جلسات کارشناسي پيوسته در کليه معاونت‌ها به منظور تبيين چگونگي اجراي بند “ج” سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در بخش ICT از 19 تيرماه سال 85 آغاز شد. 
 وي ادامه داد: در همين راستا، بررسي و مطالعه تطبيقي در زمينه آزادسازي و خصوصي‌سازي مخابرات در چند کشور منتخب توسعه يافته و در حال توسعه، صورت گرفت. 
 “عبد خضر کامراني” همچنين تاکيد کرد: آيين‌نامه شوراي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در 19 شهريور ماه 85 تدوين، 27 مهرماه همان سال تصويب و پس از دو هفته از زمان تصويب، ابلاغ شد. 
 وي خاطر نشان کرد:‌ بر اساس اين آيين‌نامه و به منظور انجام فعاليت‌هاي راهبردي خصوصي‌سازي در حوزه ICT يک شورا، يک کميسيون اصلي و دو کميسيون تخصصي پست و مخابرات تشکيل شد. 
 “کامراني” افزود: از 16 آذرماه سال 85،‌ مطالعه بررسي تهيه و تدوين پيش‌نويس پيشنهادي تصويب‌نامه هيات وزيران در خصوص چارچوب کلي نحوه واگذاري شرکت‌هاي قابل واگذاري با تشکيل جلسات مشترک در سازمان خصوصي‌سازي آغاز شد که اين چارچوب، هشتم اسفندماه همان سال به تصويب هيات وزيران رسيد. 
 نايب رئيس شوراي اجراي سياست‌‌گذاري اصل 44 در وزارت ارتباطات اظهار داشت: در راستاي اجرايي کردن مصوبه دولت و عملياتي کردن سياست‌هاي کلي، 10 جلسه شوراي سياست‌گذاري در بخش ICT تشکيل و 108 موضوع، تقسيم کار و تعيين مسئول اقدام، به تصويب رسيد.  
وي در پايان خاطر نشان کرد: طي جلسات کارشناسي مستمر و مشترک با هيات عالي واگذاري، 23 اسفند ماه سال 85، واگذاري مخابرات در هيات عالي واگذاري تصويب و حدو يک سال بعد، پذيرش اوليه شرکت مخابرات در بورس اوراق بهادار صورت گرفت.