معاون وزير ارتباطات :

الگوي خصوصي‌سازي مخابرات برگرفته از شش کشور است

موبنا- نايب رييس شوراي اجراي سياست‌گذاري اصل 44 وزارت ارتباطات گفت:به منظور اجراي هر چه بهتر خصوصي‌سازي در شرکت مخابرات ايران، چگونگي فرآيند انجام اين کار در شش کشور منتخب دنيا مورد مطالعه قرار گرفته است.

به گزارش موبنا ، “عبد خضر کامراني ” اظهار داشت: آمريکا، انگليس، مالزي،‌ترکيه و بلغارستان از جمله کشورهايي هستند که فرايند خصوصي‌ سازي آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است .
وي افزود: پروانه‌ها ، زمان ،‌ نوع، ‌روند چگونگي واگذاري و مدت زمان واگذاري از جمله موضوعاتي بوده‌اند که در اين حوزه مورد بررسي قرار گرفته‌است.
معاون ارتباطات و برنامه‌ريزي وزارت ارتباطات در خصوص تلاش‌هاي صورت گرفته براي خصوصي‌سازي در مخابرات تصريح کرد: جلسات کارشناسي پيوسته در کليه معاونت‌ها به منظور تبيين چگونگي اجراي بند «ج» سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در بخش ICT از 19 تيرماه سال 85 آغاز شد.
مهندس کامراني گفت: آيين‌نامه شوراي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در 19 شهريور ماه 85 تدوين، در 27 مهرماه همان سال تصويب و پس از دو هفته از زمان تصويب، ابلاغ شد.
وي خاطرنشان کرد:‌بر اساس اين آيين‌نامه و به منظور انجام فعاليت‌هاي راهبردي خصوصي‌سازي در حوزه ICT، يک شورا، يک کميسيون اصلي و دو کميسيون تخصصي پست و مخابرات تشکيل شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت ارتباطات، نايب رييس شوراي اجراي سياست‌گذاري اصل 44 در اين وزارتخانه در عين حال ، تاکيد کرد: از 16 آذرماه سال 85،‌ مطالعه بررسي تهيه و تدوين پيش‌نويس پيشنهادي تصويب‌نامه هيات وزيران در خصوص چارچوب کلي نحوه واگذاري شرکت‌هاي قابل واگذاري با تشکيل جلسات مشترک در سازمان خصوصي‌سازي آغاز شد که اين چارچوب، هشتم اسفندماه همان سال به تصويب هيات وزيران رسيد.
وي اظهار داشت : در راستاي اجرايي کردن مصوبه دولت و عملياتي کردن سياست‌هاي کلي، 10 جلسه شوراي سياست‌گذاري در بخش ICT تشکيل و 108 موضوع، تقسيم کار و تعيين مسوول اقدام، به تصويب رسيد.
کامراني افزود: طي جلسات کارشناسي مستمر و مشترک با هيات عالي واگذاري، 23 اسفند ماه سال 85، واگذاري مخابرات در هيات عالي واگذاري تصويب و حدو يک سال بعد، پذيرش اوليه شرکت مخابرات در بورس اوراق بهادار صورت گرفت.
128/14