نورتل مجوز قرارداد GSM-R الجزاير را به دست آورد

موبنا-نورتل کانادا اعلام کرد که مجوز تهيه فناوري GSM-R را در الجزاير براي دو خط جديد ريلي بدست آورده است.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”،بر اساس اين گزارش نورتل اعلام کرد از اين پروژه براي بهبود امنيت،افزايش ميانگين سرعت قطارها، کاهش زمان سفر و همچنين کاهش هزينه ها ي عملياتي استفاده خواهد کرد.
يک مقام آگاه در اين باره گفت:راهکارهاي نورتل همچنين باعث افزايش قابليت شبکه و پشتيباني از کاربردهاي جديد صوتي همچون سرويس هاي اضطراري راه آهن خواهد شد.
“ميشل کلمنت”يک مقام آگاه با بيان اين که نورتل يکي از پيشگامان فناوري GSM-R در جهان ارتباطات است، افزود:راهکارهاي اين شرکت به ما در ارايه سرويس هاي امن تر با هزينه پايين کمک خواهد کرد و همچنين باعث ورود فناوري هاي نوين به صنعت حمل و نقل ريلي آفريقا خواهد شد.
نورتل شرکت چند مليتي تجهيزات ارتباطي در اوتاوا کانادا مي باشد.
بر اساس آما منتشر شده تا پايان سال گذشته تعداد کاربران تلفن همراه در الجزاير بيش از 28 ميليون نفر و ضريب نفوذ تلفن همراه 84درصد اعلام شده است.
اين کشورداراي سه اپراتور فعال است Djezzy با در اختيار داشتن 39.7درصد سهم بازار رتبه اول، Moblis با 36.4درصد و Nedjma با 21.5درصد از سهم بازار اين کشور به ترتيب رتبه هاي دوم و سوم را در اين کشور دارند.
134/14