قيمت سيم کارت در پنج منطقه تهران

موبنا- بازار سيم کارت هاي همراه اول در اولين روز از هفته جاري بدون نوسان نسبت به روزهاي گذشته در بازار پنج منطقه تهران عرضه شد.

قيمت سيم کارت هاي موجود در بازار پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران به شرح زير است:
سيم کارت کارکرده کديک تا سقف پنج ميليون و 900 هزار ريال،   و سيم کارت صفر کدهاي دو و سه به بهاي پنج ميليون و 800 هزار ريال و پنج ميليون و 200 هزار ريال به فروش مي رود.
در همين حال سيم کارت کارکرده کدهاي دو و سه به ترتيب به بهاي چهار ميليون و 500 هزار ريال و سه ميليون و 500 هزار ريال فروخته مي شود.
همچنين سيم کارت صفر کدهاي چهار، پنج،شش، هفت و هشت به ترتيب با قيمت سه ميليون و 650 هزار ريال، سه ميليون و 600 هزار ريال،سه ميليون و 400 هزار ريال، سه ميليون و 350 هزار ريال و سه ميليون و 50 هزار ريال در پنج منطقه تهران معامله مي شود.
سيم کارت کارکرده کدهاي فوق نيز با بهاي دو ميليون و 800 هزار ريال، دو ميليون و 900هزار ريال، دو ميليون و 600 هزار ريال، دو ميليون و 550 هزار ريال و دو ميليون و 450هزار ريال در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
سيم کارت اعتباري همراه اول نيز تا سقف 350 هزار ريال به فروش مي رسد.
سيم کارت هاي اعتباري و دائمي ايرانسل نيز به ترتيب به بهاي حداکثر  100 هزار ريال و يک ميليون و 500 هزار ريال در اختيار کرابران قرار مي گيرد.
سيم کارت صفر تاليا نيز تا سقف 550 هزار ريال در بازار تهران فروخته مي شود.
هم اکنون ايران بيش از 40 ميليون کاربر دارد  و ضريب نفوذ تلفن همراه در کشور بالغ بر 50 درصد است.  
129/ 14