همه نمايندگي ها و نيمي از گارانتي هاي گوشي تلفن همراه تقلبي اند

برنا- رييس سازمان سروش رسانه با انتقاد از خريد گوشي هاي نقص دار از سوي خريداران ايراني گفت:بسياري از گوشي هاي موجود در بازار ايران داراي نقص فني و مشکلات نرم افزاري بوده و در بازارهاي اصلي دنيا عرضه نمي شود.

“مهدي افراسيابي “درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي برنا، با اشاره به تحريم هاي حاکم برکشور تصريح کرد: بسياري از شرکت ها در کشور مدعي نمايندگي رسمي بعضي از کمپاني هاي گوشي تلفن همراه هستند که با توجه به تحريم هاي موجود اين ادعا امکانپذير نيست.
وي ادامه داد:نمايندگي هاي غيرمجاز در کشور بسياري از خريداران را بامشکل بي اعتباري گارانتي مواجه کرده اند.
معاون سازمان صدا وسيما افزود:بسياري از تضمين ها و گارانتي هاي موجود گوشي تلفن همراه، هيچ ارزشي به دليل واقعي نبودن نمايندگي ها ندارند.
وي با بيان اينکه بسياري از مشتريان کالاهاي خود را با قيمت بالا به دليل تضمين و گارانتي خريداري مي کنند گفت:زماني که خريداري براي خرابي گوشي خود به نمايندگي هامراجعه مي کند هيچ کدام از خرابي ها مورد قبول گارانتي قرار نمي گيرد و يا اصلا شرکت مذکور وجود خارجي ندارد.
افراسيابي ادامه داد:با توجه به اينکه هنوز براي مبحث گارانتي در حوزه گوشي تلفن همراه قانون مشخصي وجود ندارد شاهد حضور نمايندگي هايي فاقد اعتبار و پروانه در کشور هستيم.
وي افزود:بسياري از گوشي هاي عرضه شده در بازار کشور، گوشي هاي نقص داري هستند که به دليل پايين بودن قيمت در بازارهاي دنيا وارد کشور مي شود.