درفصل دوم ،

نوکيا 122 ميليون دستگاه گوشي وارد بازار کرد

موبنا –شرکت فنلاندي "نوکيا" اعلام کرد که طي فصل دوم سال جاري ميلادي 122 ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه وارد بازارهاي جهاني کرده است.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از سايت اينترنتي “سافت پديا” ، اين تعداد 40 درصد کل گوشي هاي عرضه شده به بازار طي مدت ياد شده توسط تمامي توليد کنندگان گوشي هاي تلفن همراه در جهان است.
تعداد کل گوشي هايي که در مدت ياد شده به بازارهاي جهاني عرضه شده است ، بطور تقريبي 303 ميليون دستگاه اعلام شده که به اين ترتيب نوکيا مقام اول را از اين نظر دربازارهاي جهاني تلفن همراه کسب کرده است.
ميزان عرضه گوشي نوکيا در فصل د وم نسبت به فصل اول سال جاري  6/5 درصد  و نسبت به فصل دوم سال 2007 ميلادي 21درصد  افزايش داشته است.
قيمت متوسط فروش هردستگاه گوشي نوکيا در فصل دوم سال 2008 ميلادي 74 يورو ( 117 دلار) است  و بيشترين استقبال کاربران از گوشي هاي معمولي نوکيا بوده است .
دراين مدت 10 ميليون گوشي سري N  و حدود 2 ميليون گوشي هوشمند سري E به فروش رفته است.
فروش خالص نوکيا در فصل دوم سال 2008 ميلادي 2/13 ميليارد يورو که شامل ارايه سرويس ها و هزينه هاي اپراتوري شبکه هاي نوکيا زيمنس بوده و سود خالص اين شرکت در همين فصل 103/1 ميليارد يورو اعلام شده است.
براساس آمار ارايه شده از تعداد گوشي هاي فروخته شده نوکيا ، در فصل دوم سال 2008 ميلاد ي ، 4/36 ميليون دستگاه در منطقه آسيا / پاسيفيک ، 1/27 ميليون دستگاه در اروپا ، 1/21 ميليون دستگاه در خاورميانه و آفريقا ، 6/17 ميليون دستگاه در سرزمين اصلي چين ، 3/15 ميليون دستگاه در آمريکاي لاتين ، 5/4 ميليون دستگاه در آمريکاي شمالي بوده  است.
براساس اين آمار، کشور چين با حدود 565 ميليون کاربر تلفن همراه ، بيشترين تعداد گوشي هاي تلفن همراه نوکيا را درمدت ياد شده ، خريداري کرده است.
تخمين زده مي شود فروش شرکت نوکيا در فصل سوم سال جاري ميلادي اندکي افزايش خواهد يافت.
شرکت نوکيا در سال 1865 در فنلاند تاسيس شد، دفتر مرکزي آن درشهر “اسپو”  قراردارد.
تعداد کارکنان اين شرکت تا 31 دسامبر سال 2007 ميلادي 112 هزار و 262 نفر گزارش شده است.
131/ 14