کاهش سهم ويوو و تيم در بازار تلفن همراه برزيل

موبنا-تازه ترين بررسي ها نشان مي دهد که سهم "ويوو" و "تيم" دو اپراتور تراز اول برزيل در ماه ژوئن 2008 ميلادي در بازار تلفن همراه اين کشور با کاهش مواجه شده است.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”،اين گزارش در حالي منتشر شد که کلارو و Oiاپراتورهاي دوم و سوم اين کشور در ماه ژوئن با افزايش سهم مواجه بوده اند.
سهم ويوو که ترکيبي از اپراتورهاي تلفنيکاي اسپانيا و تلکام پرتغال است از 30.45درصد در ماه مي به 30.36درصد کاهش يافته است و  سهم اپراتور تيم از 25.60درصد در ماه مي به 25.40درصد در ژوئن رسيده است.
اين گزارش مي افزايد:سهم اپراتور کلارو نيز با 12درصد افزايش نسبت به ماه مي به 24.87درصد و سهم Oiبا 16درصد افزايش در اين مدت با 15.25درصد رسيده است.
تعداد کل کاربران برزيل بر اساس تازه ترين بررسي ها تا پايان ژوئن 2008 ميلادي 133ميليون و 200هزار نفراعلام شده است که از اين تعداد کاربر 2ميليون و 600هزار نفرتنها در ماه ژوئن وارد شبکه ارتباطي تلفن همراه برزيل شده اند.
برزيل 9اپراتور تلفن همراه فعال دارد.
134/ 14