همکاري يوفون پاکستان با ROKانگليس

موبنا-شرکت "راک اينترتينمنت"انگليس اعلام کرد که به منظور ارايه سرويس "خبرهاي موبايلي در لحظه(NOD) " با اپراتور يو فون پاکستان همکاري مي کند.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”،يک مقام اگاه در اين باره گفت :سرويس خبرهاي ويديويي يوفون در هر روز سه ويديو خبري در مورد آخرين خبرهاي روز دنيا  را از طريق سرويس MMS به مدت 60ثانيه در اختيار کاربران قرار مي دهد و هزينه اين سروس بسيار ارزان و 50 روپيه در ماه است.
“علي اکرام”يکي از مديران يوفون با بيان اين که اپراتور مذکور اولين مجري اين طرح در پاکستان است، افزود:کاربران از اين پس مطمئن باشند که در هر زمان و هر کجا مي توانند از اين سرويس استفاده کنند.
 ROK Entertainment Group شرکت پيشرو تهيه سرگرمي هاي موبايلي بخصوص درزمينه توسعه و گسترش فناوري ها،کاربردها و سرويس هاي نوين تلفن همراه است و در سال 2004 در انگلستان تاسيس شد.
تعداد کاربران پاکستان تا اوريل 2008 ميلادي بيش از 85ميليون نفرو  ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور 52.87درصد اعلام شده است.
پيش بيني مي شود تعداد کاربران پاکستان تا سال 2010 ميلادي به 100ميليون مشترک برسد و اين کشور 10اپراتور تلفن همراه دارد.
براساس تازه ترين آمار تعداد کاربران يوفون پاکستان  تا پايان فصل اول 2008ميلادي بيش از 18ميليون نفر وسهم اين اپراتوردر بازار ارتباطي اين کشور 20.6درصد اعلام شده است.
يوفون در جدول رده بندي اپراتورهاي اين کشوررتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
134/ 14