بيماري “مونوفوبيا” کاربران تلفن همراه را تهديد مي کند

موبنا-شرکت "پست آفيس" با تحقيقي دربا ره بيماري "مونوفوبيا" که ترس ناشي از عدم برقراري ارتباط با تلفن همراه مي باشد، اعلام کرد که بيشتر کاربران تلفن همراه در صورت عدم دسترسي به موبايل دچار استرس و پريشاني مي شوند.

به گزارش گروه اخبار خارجي “موبنا” به نقل از پايگاه اينترنتي “اينتوموبايل” اين تحقيق روي 2 هزار و 163 کاربر بزرگسال انگليس  انجام شده و از آن ها در مورد اين که چرا تلفن همراه خود را هرگز خاموش نمي کنند، سوال شد.
55درصد اين کاربران علت خاموش نکردن گوشي را لزوم برقراري ارتباط دائم با خانواده و دوستان ذکر کردند.
10 درصد پرسش شوندگان اعلامن کردند که در دسترس بودن از طريق تلفن همراه را به خاطر شرايط کاري لازم دانستند و 9 درصد خاموش بودن  تلفن همراه را موجب دلواپسي و نگراني دانستند.
فراواني بيماري مونوفوبيا در بين مردان  53 درصد مردان و زنان 48 درصد است و اين افراد هنگام خالي شدن باتري با تمام شدن شارژ آن دچار استرس مي شوند.
در عين حال در اين تحقيق آمده است که کاربران تلفن همراه در برخي مواقع از تلفن همراه خود فاصله مي گيرند که از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره کرد:
• هنگام تماشاي تلويزيون (80 درصد)
• هنگام خريد (79 درصد)
• هنگام انجام کارهاي خانه يا باغباني (78درصد)
• هنگام خواب (58 درصد)
• هنگامي که با خانواده و کودکان خود هستند (48 درصد)
• هنگام غذا خوردن (40 درصد)
مجموع کاربران تلفن همراه در بريتانيا به 335/77 ميليون نفر مي رسد و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور 6/127 درصد است.
11 اپراتور در اين کشور فعال هستند و مهمترين آنها  O2 با 9/17 ميليون کاربر است.
112 / 14