عرضه مخابرات درانتظار گزارش حسابرسي

ايسنا - رحماني: منتظرتصويب صورت‌هاي مالي سال86 نمي‌مانيم‌ بعد از ارايه عملكرد2ماهه و پيش‌بيني سال87 سهام در بورس عرضه مي‌شود

شركت بورس منتظر تصويب صورت‌هاي مالي سال 86 و برگزاري مجمع شركت مخابرات نخواهد بود و بعد از ارايه عملكرد دو ماهه واقعي و پيش‌بيني سال 87 سهام شركت مخابرات در بورس عرضه مي‌شود.
دكتر علي رحماني ـ مديرعامل شركت بورس ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد وضعيت شركت‌ مخابرات گفت: اميدواريم تا پايان هفته سازمان حسابرسي اطلاعات لازم را براي ارايه دو گزارش حسابرسي يكي در خصوص پيش‌بيني عملكرد سال 87 و نيز در ارتباط با تغييرات سرمايه‌ مخابرات ارايه كند.
وي اضافه كرد: شركت مخابرات به دليل سرمايه‌گذاري‌هاي شركت مخابرات استاني بايد افزايش سرمايه دهند و از سوي ديگر بدليل جدا شدن شركت زيرساخت‌ و شركت فن‌آوري اطلاعات و انتقال برخي ساختمان‌ها به اين شركت‌ها بايد كاهش يافته و رقم دقيق خارج شود و اين رقم را حسابرس بورس گزارش داده و در اداره ثبت شركت‌ها ثبت شود.
رحماني اظهار كرد: امكان برگزاري مجمع مخابرات تا 31 تيرماه وجود ندارد، بنابراين منتظر تصويب صورت‌هاي مالي سال 86 و گزارش حسابرسي نخواهيم بود ولي قرار شده است شركت مخابرات عملكرد دو ماهه واقعي را با پيش‌بيني سال 87 ارايه كند و آن اطلاعات به قدري باشد كه پاسخ فعالان بازار را بدهد.
مديرعامل شركت بورس يادآور شد: در حال حاضر صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده 86 مخابرات، متن كامل پروانه مخابرات و نيز ساير اطلاعات لازم كه براي تحليل اين شركت و قيمت‌گذاري آن توسط فعالان بازار برآورد ارزش‌ آن لازم است به بازار ارايه شده است.