دير کل بهينه‌سازي شبکه‌ي ارتباطات سيار خبر داد:

وجود قطعي مكالمات در 45 خيابان اصلي تهران

ايسنا - رفع مشکل قطعي مکالمه‌ي تلفن همراه در 40 بزرگراهبه گفته‌ي مدير کل بهينه‌سازي شبکه‌ي شرکت ارتباطات سيار ايران مشکل قطعي مکالمه‌ي تلفن همراه در 40 بزرگراه برطرف شده است.

مجيد مختارنيا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: در تهران در مجموع 53 بزرگراه وجود دارد كه قطعي مكالماتي در اين بزرگراه‌ها وجود داشته و درصدد برطرف كردن آن هستيم.
وي خاطرنشان کرد: در زمينه‌ي استاني نيز تمام استان‌ها در زمان حاضر در حال برگزاري مناقصه و اخذ پيمانکار براي ارتقاء کيفي شبکه تلفن همراه شرکت ارتباطات سيار ايران هستند.
مدير کل بهينه‌سازي شبکه‌ي شرکت ارتباطات سيار ايران افزود: از حدود 260 خيابان اصلي تهران، در حدود 45 خيابان اصلي مشکل قطعي مکالمه وجود دارد که همه‌ي تلاش خود را براي كاهش آن انجام مي‌ده