مدير كل بازرسي شركت ارتباطات سيار خبر داد:

ارسال نامه‌هايي به منظور آگاهي مشتركان درباره‌ي آنتن‌هاي تلفن همراه

ايسنا-به منظور آگاهي مشتركان از بحث سايت‌هاي BTS به زودي سلسله نامه‌هاي همراه با قبوض براي مشتركان تلفن همراه ارسال مي‌شود.

محمد آبايي – مدير کل بازرسي، ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات شرکت ارتباطات سيار – در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب و اينكه بحث سايت‌هاي BTS يكي از موضوعات مهم است كه در بسياري از مناطق و محل‌ها از نصب آن از سوي مردم جلوگيري به عمل مي‌آيد گفت: در بعضي از مناطق مردم شايعات زيادي را در رابطه با اين آنتن‌ها و مضراتي كه مي‌تواند براي سلامتي انسان داشته باشد عنوان مي‌كنند.
او ادامه داد: به اين منظور به زودي به همراه قبوض مشتركان، سلسله نامه‌هاي همراه ارسال مي‌شود كه در اين نامه با عنوان همزيستي مسالمت‌آميز شهروندان در كنار سايت‌هاي BTS در رابطه با اين موضوع توضيحات لازم داده شده است.
وي ادامه داد: همراه اول در كليه مراحل ايجاد و توسعه شبكه، مطابقت كليه تجهيزات در همه بخش‌هاي انتقال، راديو آنتن و المان‌هاي شبكه اعم از مراكز كنترلي و ايستگاه‌هاي BTS با استانداردهاي سازگاري الكترومغناطيسي و همچنين حفاظت از انسان مدنظر داشته و در دستور كار طراحي و پياده سازي و توسعه شبكه 28 ميليون خود قرار داده است.
او در ادامه تصريح كرد: محيط الكترومغناطيسي و ميدان‌هاي و امواج آن، شكل‌گيري اين محيط، پيدايش استانداردهاي سازگاري الكترومغناطيسي، استانداردهاي ايمني انساني،‌ تفاوت استانداردهاي EMC و استاندارهاي كيفيت و مفهوم كلاس در كيفيت محصول عنوان شده است.
آبايي تاثير بيولوژيكي و استانداردهاي تابش پرتوهاي الكترومغناطيسي و شرايط اندازه‌گيري اين تابش را از ديگر مباحثي برشمرد كه در اين نامه در مورد آن توضيحات لازم داده شده است.
مدير کل بازرسي شرکت ارتباطات سيار در ادامه اظهار كرد: فعاليت‌هاي پيشگيرانه در سطح اپراتور همراه اول و سازندگان تجهيزات مشتركان و رابطه توان تابشي جذب شده در بدن با فاصله از سايت‌هاي BTS و در نهايت ارتباط توان تابشي اندازه‌گيري شده سايت‌هاي BTS و حدود استاندارد و اثرات گوناگون بيولوژيكي از جمله موضوعاتي است كه نكاتي در مورد آن عنوان شده است.
وي گفت: در راستاي فعاليت‌هاي پيشگيرانه در سطح سازندگان تجهيزات مشتركان فعاليت‌هاي بهينه‌سازي طرح و ساخت آن قدر ادامه مي‌يابد تا آن كه نتيجه به كلاس‌هاي استاندارد بالاتري ارتقا يابد.