تعداد كاربران موبايل اينترنتي فرانسه به بيش از 11 ميليون رسيد

فارس- با تلاش هايي كه فرانسه در زمينه اينترنت و موبايل در سه سال گذشته انجام داده است سرانجام توانست ميزان كاربران خود را به عدد مطلوبي برساند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از تلكام پيپر، اتحاديه موبايل فرانسه اعلام كرد كه اكنون 11.3 ميليون فرانسوي از خدمات موبايل اينترنتي استفاده مي كنند كه با توجه به ارقام سال گذشته جهش مطلوبي را نشان مي دهد.
آمارهاي اتحاديه تلفن همراه فرانسه نشان مي دهد كه كاربران موبايل اينترنتي اين كشور از سن 11 سالگي كار با اين فناوري را آغاز مي كنند و اكنون كمترين رده سني استفاده موبايل اينترنتي در اين كشور 11 سال و به بعد است.
در ميان اين 11.3 ميليون كاربر اينترنتي 2 ميليون تنها پست الكترونيك خود را چك مي كنند و 7 ميليون نيز بدون چك كردن پست الكترونيك خود به دانلوود هاي اينترنتي و استفاده از شبكه جهاني مي پردازند.
كاربران موبايل اينترنتي در فرانسه به طور متوسط 7.6 روز در ماه صرف استفاده از اينترنت از طريق تلفن همراه خود مي كنند كه رقم مطلوبي در ميان كشورهاي اروپايي محسوب مي شود.
56 درصد از اين كاربران 11 ميليوني كه نسبت به سال گذشته 600 هزار نفر افزايش را نشان مي دهد اخبار هواشناسي، 34 درصد اخبار،31 درصد فعاليت هاي بانكي الكترونيكي را از طريق تلفن خود انجام مي دهند.