وضعيت بازار سيم کارت در آخرين روز هفته جاري

موبنا-به گزارش خبرنگار موبنا، سيم کارت هاي همراه اول ، تاليا و ايرانسل همچنان بدون نوسان قيمت نسبت به اوايل هفته در اختيار متقاضيان قرار گرفت.

 بر اين اساس سيم کارت کارکرده کد”1″ تا سقف پنج ميليون و 900 هزار ريال به فروش مي رود . قيمت سيم کارت صفر کدهاي “2” و “3” به بهاي پنج ميليون و 800 هزار ريال و پنج ميليون و 200 هزار ريال است.
در همين حال سيم کارت کارکرده کدهاي 2 و 3 به ترتيب به بهاي
چهار ميليون و 500 هزار ريال و سه ميليون و 500 هزار ريال فروخته مي شود.
همچنين سيم کارت صفر کدهاي “4”، “5”،”6″، “7”و “8” به ترتيب با قيمت سه ميليون و 650 هزار ريال، سه ميليون و 600 هزار ريال،سه ميليون و 400 هزار ريال، سه ميليون و 350 هزار ريال و سه ميليون و 50 هزار ريال در پنج منطقه تهران معامله مي شود.
سيم کارت کارکرده کدهاي فوق نيز با بهاي دو ميليون و 800 هزار ريال، دو ميليون و 900هزار ريال، دو ميليون و 600 هزار ريال، دو ميليون و 550 هزار ريال و دو ميليون و 450هزار ريال در اختيار مشتريان قرار مي گيرد.
در همين حال سيم کارت اعتباري همراه اول نيز تا سقف 350 هزار ريال به فروش مي رسد.
سيم کارت هاي اعتباري و دائمي ايرانسل نيز به ترتيب به بهاي حداکثر  100 هزار ريال و يک ميليون و 500 هزار ريال به فروش مي رسد.
سيم کارت صفر تاليا نيز تا سقف 550 هزار ريال در بازار تهران فروخته مي شود.
هم اکنون بيش از 40 ميليون نفر در ايران مشترک تلفن همراه هستند و ضريب نفوذ تلفن همراه در کشور بالغ بر 50 درصد است.
129