نوکيا زيمنس امتيازگسترش شبکه هاي 2Gو 3Gآلمان را بدست آورد

موبنا-نوکيا زيمنس اعلام کرد: امتيازگسترش شبکه هاي 2Gو 3G اپراتورتلفنيکا O2 آلمان را بدست اورده است.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”،نوکيا زيمنس اعلام کرد:براساس اين قرارداد که مدت آن سه سال به طول مي انجامد موظف است 200ايستگاه پايه اين اپراتور را به روز کند.
زيمنس همچنين اعلام کرد، در قراردادي جداگانه امتياز يک سري ازپروژه هاي نوسازي اپراتور مذکور را بدست آورده است.
نوکيا زيمنس در ادامه گزارش خود بهينه سازي شبکه نسل سوم اين اپراتور را با استفاده از نرم افزار HSDPA به منظور پوشش دهي سراسري آلمان از جمله مفاد موجود در قرارداد عنوان کرد که در مدت سه سال  موظف به ارايه آن شده است.
اين شرکت همچنين با استفاده از نرم افزار EDGE سرويس هاي داده پرسرعت را براي ارتقا شبکه نسل دوم به کار مي گيرد.
 استفاده از سرويس هاي مديريت شبکه براي افزايش عملکرد شبکه يکي ديگر از وظايف نوکيا زيمنس اعلام شده است.
نوکيا زيمنس تعمير و نگهداري از سرويس هاي O2 آلمان را از جمله مفاد موجود در قرارداد ديگر منعقد شده بين اين شرکت و اپراتور آلماني اعلام کرد.
شرکت شبکه هاي نوکيا زيمنس يک شرکت تهيه کننده راهکارهاي ارتباطي است که با مشارکت نوکيا و زيمنس در لندن و توکيو راه اندازي شد.اين شرکت در 150کشور جهان سرويس هاي خود را ارايه مي دهد.
تعداد کاربران تلفن همراه درآلمان تا پايان سپتامبر 2007(شهريور سال گذشته) ميلادي بيش از 92ميليون نفر و ضريب نفوذ تلفن همراه در اين کشور 112.7درصد اعلام شده است.
در اين کشور چهار اپراتور ارتباط از راه دور فعاليت مي کنند و O2با بيش از 13ميليون کاربر رتبه آخر اين جدول را به خود اختصاص داده است.
134/