رئيس سازمان خصوصي سازي بار ديگر وعده داد:

مخابرات تا دو هفته آينده وارد بورس مي شود

موبنا – رئيس سازمان خصوصي سازي پيش بيني کرد که پس از ارائه گزارش سازمان حسابرسي شرکت مخابرات طي دو هفته آينده وارد بورس مي شود.

“غلامرضا حيدري کرد زنگنه” در گفت وگو با خبرنگار موبنا با بيان اين که  سازمان خصوصي  سازي منتظرگزارش حسابرسي  شرکت مخابرات است، اظهار داشت:  چنانچه سازمان حسابرسي در اين  هفته  گزار ش مالي شرکت مخابرات  را  ارائه کند ، اين شرکت  طي دو هفته آينده وارد بورس مي شود.
 معاون وزير امور اقتصادي دارايي  با  اشاره به اينکه ودايع همچنان  به صورت وديعه باقي خواهد ماند و تبديل شدن آن به سهام کاملا منتفي شد ه است، تصريح کرد:  ودايع عينا به همان شکل به شرکت مخابرات منتقل  مي شود.
همچنين به گفته  مديرعامل شرکت مخابرات ايران  پس از آن که پيش نويس سود سال 87 (EPS ) و رقم سرمايه جديد مخابرات به تاييد سازمان حسابرسي برسد ، سهام اين شرکت  در بورس عرضه  مي شود.
به گفته اين مقام مسئول صورت‌هاي مالي سال 86 به طور کامل و در تاريخ‌هاي مقرر به سازمان حسابرسي تحويل داده شده است.
اين در حاليست که مبلغ سرمايه مخابرات حدود 36 هزار و 900 ميليارد ريال بود که به دليل سرمايه گذاري انجام شده سال 86 در برخي استان هاي کشور، اين رقم به 45 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
پيش از اين قرار بود سهام مخابرات بدون حسابرسي سال 86 و با صورت‌هاي مالي نيمه اول سال 86 حسابرسي شده، در تابلو بورس عرضه شود.
که طبق آخرين وعده هاي مسئولان در سال گذشته، قرار بود سهام شرکت مخابرات ايران،بلافاصله پس از پايان تعطيلات نوروزي در بازار بورس عرضه شود، اما با گذشت بيش از 4 ماه از اين موعد ، به نظر مي رسد واگذاري سهام مخابرات با موانع جديدي روبرو شده باشد و در زمان حاضر شنيده ها از عدم قطعيت اين زمان و اختلاف سازمان بورس و خصوصي‌سازي‌ در واگذاري سهام مخابرات حکايت دارد.
سهام شرکت مخابرات ايران در حالي قرار است در بورس عرضه شود که اپراتورهاي خارجي از مجموع 80 درصد سهام قابل واگذاري مخابرات،تنها  مي توانند حداکثر تا 10 درصد سهام را بصورت بلوکي و يا خرد خريداري کنند.
117