خبر:

بهره برداري از نمونه آزمايشي نسل سوم تلفن همراه

غلامرضا داداش زاده " رئيس پژوهشکده فناوري اطلاعات " اعلام کرد : نمونه آزمايشي تحقيقاتي نسل سوم تلفن همراه در اين مرکز به زودي بصورت پوشش شبکه آزمايشي و محدود به بهره برداري مي رسد.