اطلاعات:

آغاز واگذاري مرحله چهارم سيمکارتهاي دائمي و اعتباري همراه اول

روزنامه اطلاعات به نقل از روابط عمومي شرکت ارتباطات سيار دولتي اعلام کرد : سيم کارت هاي دائمي 288 هزار توماني و 150هزار توماني و اعتباري تمامي استانهاي کشور که داراي ظرفيت هستند آماده واگذاري است. در هفته جاري اين خبر در 13روزنامه و 7سايت خبري انعکاس داشته است.