مديرعامل شرکت مخابرات ايران:

مخابرات پس از تاييد پيش نويس سود سال 87 به بورس مي رود

موبنا- مديرعامل شرکت مخابرات ايران گفت: پس از آن که پيش نويس سود سال 87 (EPS ) و رقم سرمايه جديد مخابرات به تاييد سازمان حسابرسي رسيد، سهام اين شرکت در بورس عرضه خواهد شد.

صابر فيضي در گفت وگو با خبرنگار موبنا با بيان اينکه صورت‌هاي مالي سال 86 به طور کامل و در تاريخ‌هاي مقرر به سازمان حسابرسي تحويل داده شده، اظهار داشت: عرضه سهام مخابرات به بورس در انتظار تاييديه سازمان حسابرسي قرار دارد.
وي با بيان اينکه سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني مخابرات بايد افزايش سرمايه اين شرکت را تاييد کند،يادآور شد:مبلغ سرمايه مخابرات حدود 36 هزار و 900 ميليارد ريال بود که به دليل سرمايه گذاري انجام شده سال 86 در برخي استان هاي کشور، اين رقم به 45 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
فيضي با تاکيد بر اينکه زمان قطعي عرضه پنج درصد سهام مخابرات در بورس براي کشف قيمت ، بايد از سوي سازمان خصوصي سازي اعلام شود، يادآور شد:اطلاعات مخابرات پس از تاييديه سازمان حسابرسي به سازمان بورس ارائه خواهد شد.
پيش از اين قرار بود سهام مخابرات بدون حسابرسي سال 86 و با صورت‌هاي مالي نيمه اول سال 86 حسابرسي شده، در تابلو بورس عرضه شود.
در راستاي عرضه سهام شرکت هاي دولتي از طريق بورس ، قرار بود سهام شرکت مخابرات ايران به عنوان هفتمين شرکت صدر اصل 44 ، در زمستان سال 86 در بازار بورس تهران عرضه شود.
طرح موضوعاتي چون نامشخص بودن تکليف ودايع مشترکان، نداشتن پروانه فعاليت توسط شرکت‌هاي مخابراتي، عدم ثبت مخابرات به عنوان سهامي عام و مواردي چون مشخص نبودن ميزان سرمايه اين شرکت به علاوه زيان ده بودن برخي شرکت هاي مخابراتي استاني، سبب شد تا زمان واگذاري مخابرات بارها به تاخير بيافتد.
قرار بود سهام مخابرات تا پايان تيرماه به بورس رود.
128