کاهش تقاضاي بازار جهاني تلفن همراه نسبت به پيش بيني‌ها

مهر-نتايج تحقيقات موسسه تحقيقاتي "گارتنر" نشان مي دهد که به دليل بحران اقتصادي جهاني، رشد بازار تلفنهاي همراه در سال 2008 کمتر از پيش بيني ها بوده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، موسسه تحقيقات گارتنر اعلام کرد که رشد بازار تلفن همراه در سال 2008 به 10 تا 11 درصد رسيده که علت اين مسئله بحران اقتصادي جهاني است که از سه ماهه دوم سال جاري آغاز شده و ميزان تقاضا را کاهش داده است. در پايان ماه مي گارتنر پيش بيني کرده بود که رشد اين بازار بين 10 تا 15 درصد باشد درحالي که اکنون اين رقم به 10 تا 11 درصد رسيده است.


در اين خصوص تحليلگر گارتنر اظهار داشت: “در ماه گذشته هم در بازارهاي نوظهور و هم در بازارهاي پيشرفته به دليل شرايط اقتصادي ميزان تقاضا کاهش يافته است. علائم مربوط به سه ماهه دوم ضعيفتر از پيش بيني ها بوده است و به خصوص محصولات سوني اريکسون با کاهش مشتري مواجه شده اند.”


سوني اريکسون پنجمين توليد کننده جهاني تلفن همراه است که به دليل کاهش تقاضا براي مدلهاي گرانتر محصولات خود تا پايان ژوئن با کاهش سوددهي روبه رو بوده است.