افزايش تمايل ژاپني ها به خريد آيفون

موبنا-بررسي ها نشان مي دهد که تمايل ژاپني ها براي خريد گوشي آيفون محصول شرکت امريکايي اپل که از 11 جولاي (21تير) به بازار جهاني عرضه شد ، بعد از اعلام قيمت آن افزايش يافته است.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”، در بررسي ديگري اعلام شد : بخش اعظم کساني که در نظر سنجي شرکت کرده و تمايل به خريد آيفون داشته اند، در نسني 20 تا 40 سال قرار داشتند.
در اين گزارش همچنين ميزان تمايل کاربران اپراتورها ي مختلف درژاپن براي خريد آيفون شامل “ان تي تي دو کو مو”40.5درصد،” KDDI Corp”28.6درصد،  “سافت بانک”21.5درصد، “ويل کام” 6.3درصد و اپراتورهاي ديگر در مجموع 3.1درصد  اعلام شد.
بر اساس پاسخ هاي رسيده 14.5درصد اعلام کرده اند که در حال بررسي يا برنامه ريزي براي خريد آيفون هستند که اين ميزان 5.6 درصد نسبت به قبل از اعلام قيمت اين گوشي افزايش داشته است.
بر اساس اين بررسي ها ، همچنين مشخص شد که حدود 85.5 درصد اعلام کردند که هيچ تمايلي براي خريد آيفون ندارند و ترجيح مي دهند از همان گوشي قديمي خود استفاده کنند.
حدود 25درصد از85 درصد نيز اعلام کرده اند در صورتي از آيفون استفاده مي کنند که اپراتور خود را تغيير دهند.
134/14