مديرعامل شرکت مخابرات استان فارس:

ضريب نفوذ تلفن همراه استان فارس به 50 درصد رسيد

سيتنا-با واگذاري 307 هزار سيم کارت اپراتور اول، ضريب نفوذ تلفن همراه استان فارس به 50 درصد رسيد.

چنگيز اميري مديرعامل شرکت مخابرات استان فارس در گفت وگو با خبرنگار سيتنا، اظهارداشت: با شروع واگذاري 307 سيم کارت اپراتور اول ضريب نفوذ تلفن همراه اين استان با رشدي 7 درصدي روبه رو شد.
وي بابيان اينکه ضريب نفوذ تلفن همراه استان فارس به 50 درصد رسيده است افزود: اين درحاليست که طبق برنامه چهارم توسعه تا پايان اين برنامه ضريب نفوذ تلفن همراه اين استان بايد به 45 درصد مي رسيد.
اميري تاکيد کرد: بنابراين قبل از پايان برنامه اين هدف محقق شده و حتي از برنامه نيز فراتر رفته است.
وي يادآور شد: البته 99 درصد سيم کارت هاي اين دوره واگذاري در استان فارس اعتباري و تا تاريخ 9/3/87 است.