آغاز مذاکرات چاينا موبايل با اپل براي ارايه آيفون در چين

موبنا-چاينا موبايل،بزرگ ترين اپراتورچين اعلام کرد که مذاکرات با شرکت آمريکايي براي ارايه گوشي آيفون را از سر گرفته است.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سي ان استوک”،اپل اعلام کرد در اواخر سال 2007 با چند اپراتور چيني درزمينه ارايه آيفون نسل دوم  به بازار اين کشور مذاکراتي را انجام داده است و هم اکنون قصد دارد با يکي از آنها به توافق برسد.
اپل گفت قصد دارد ، مفاد قرارداد را به گونه اي تنظيم کند که به عنوان يکي از سهامداران سرويس هاي ارتباطي در چين شناخته شود وبخشي ازسود آن به اين شرکت تعلق گيرد.
چاينا موبايل اعلام کرد که در ژانويه 2008 مذاکراتي  را با اپل انجام داد اما به نتيجه قطعي نرسيد.
اپل اعلام کرد از ژوئن 2007تاکنون حدود 6ميليون آيفون را در سراسرجهان به فروش رسانده است و هم اکنون در نظر دارد با همکاري چاينا موبايل که اپراتور اول چين مي باشد و سهم عظيمي از بازار ارتباطي اين کشوررا در اختيار دارد ، وارد بازار مستعد اين کشورپرجمعيت آسيايي شود.
چين در بين ديگررقباي آسيايي خود با رشد ساليانه معادل 20.4درصدرتبه اول را به خود اختصاص داده است و تعداد کاربران تلفن همراه تا پايان آوريل در اين کشوربيش از 566ميليون نفراعلام شده است.
از مجموع تعداد کاربران 92.6درصداز آنها کاربر شبکه GSMهستندکه تعداد کاربران در اين بخش نيز ساليانه رشدي معادل 0.7درصد دارد.
در اين کشورتنهايکي ازدواپراتوربزرگ يعني چاينا يونيکام به ارايه سرويس هاي شبکه CDMAمي پردازد.
چاينا موبايل و چاينا يونيکام دو اپراتورارتباطي اين کشورهستند که به ترتيب رتبه هاي اول ودوم رادر چين واول وسوم را در جهان دارا مي باشند و تعداد کاربران چاينا موبايل بيش از 392ميليون اعلام شده است.
134/ 14