“اسکاي هوک وايرلس” فعاليت رسمي خود را در اروپا آغاز کرد

موبنا-"اسکاي هوک وايرلس"تهيه کننده سيستم هاي موقعيت ياب واي فاي وسيستم هاي موقعيت ياب هيبريدي اعلام کرد که عرضه رسمي توليدات خود را در اروپا آغاز کرده است.

به گزارش گروه اخبار خارجي”موبنا”به نقل از سايت”سلولارنيوز”، اسکاي هوک اعلام کرد به اين منظور در سراسر انگليس و اروپا مراکز فروش و عملياتي خود را به طور گسترده احداث کرده است.
اين شرکت اعلام کرد در حال حاضر بيش از 16ميليون نقطه دسترسي واي فاي در اروپا دارد و در نظر دارد پوشش دهي شبکه خود را به بيش از 130ميليون نقطه برساند.
تد مورگان اعلام کرد:طرح گسترش سرويس ها در اروپا مرحله مهمي براي ورود اين شرکت به بازارهاي جهاني است.
“اسکاي هوک وايرلس”شرکتي آمريکايي است که دفتر مرکزي آن در بوستون قرار دارد.
134/14